FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA
Sèrie Vilanova/Passeig Ribes Roges

jueves, 10 de septiembre de 2015

Punt de llibre del 2009. La meva companya Carme va fer neteja hi es va trobar amb aquesta sorpresa.