FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA
Sèrie Vilanova/Passeig Ribes Roges

jueves, 29 de octubre de 2015Punt de llibre de l'Oficina d'Atenció al ciutadà de l'ajuntament de vilanova i la Geltrú, on es marquen els dies festius del 2016. Encara està a màquines.